måndag, 05 oktober 2015 14:00

Göran Johanssons Minnesfond

Webbsida för Stiftelsen Göran Johanssons Minnesfond.

Stiftelsen bildades 2015 till minne av Styrelseordföranden och f.d. VD
för TTS Ships Equipment AB, Göran Johansson.

Stiftelsen ändamål är att främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna, men inte uteslutande, lastoperativa frågor. Projektidéer i gränstrakterna mellan olika discipliner kan vara svåra att få stöd för hos de större organen för forskning och utveckling.

Webbsidan är utvecklad i Joomla och även anpassad för surfplattor och smartphones.

Besök webbsidan här: goranjohanssonsminnesfond.se